• track en trace1
  • bedrijf 2
  • rund 9

Kwaliteit

Kwaliteit, voedselveiligheid en veiligheid van de medewerkers zijn belangrijk voor Boschma slachtbedrijf Texel. Dit laten we dan ook controleren door verschillende onafhankelijke instanties. Het slachtbedrijf Texel heeft een E.E.G. erkenning waardoor continu aan strenge eisen moet worden voldaan. Hier wordt het bedrijf regelmatig op gekeurd door het NVWA die als onafhankelijke organisatie erop toeziet of wij ons houden aan de nationale en internationale wet- en regelgeving volgens HACCP. Het NVWA komt naast de slachtdagen jaarlijks tientallen keren ons bedrijf controleren. Hierbij wordt bijvoorbeeld de hygiëne beoordeeld, maar ook de reinigings- en ontsmettingsplaats die dusdanig is ingericht dat ieder vervoermiddel deugdelijk en efficiënt kan worden gereinigd en ontsmet. Het kwaliteitsplan van Boschma Slachtbedrijf Texel omvat de verschillende werkwijzen waarmee intern wordt gewerkt. Op basis hiervan wordt de kwaliteit en voedselveiligheid van geproduceerde producten geborgd.

Gezonde dieren

Indien de dieren allemaal aangevoerd zijn worden de transportpapieren verzameld en als pakket overgedragen aan de NVWA die in alle vroegte met de eerste boot naar Texel komt. De deskundige dierenarts controleert of alle gegevens compleet zijn en of alle dieren in goede gezondheid aanwezig zijn op de slachtplaats. Dit gebeurd op een secure wijze waarbij gekeken wordt naar de dieren maar ook naar de bijbehorende documenten. Dieren worden onder andere beoordeeld op het medicijngebruik. Het mag absoluut niet zo zijn dat dieren worden geslacht die in de voorafgaande periode in behandeling zijn geweest.

Keuring en controle op karkassen

In de middag worden na het slachtproces alle karkassen gekeurd door een vakkundige inspecteur van de KDS. Deze inspecteur keurt naast de karkassen tevens verschillende organen. Indien de inspecteur constateert dat een karkas of orgaan afwijkend is zal hij deze overdragen aan de NVWA. Alleen de NVWA mag karkassen afkeuren waarna deze in zijn geheel wordt vernietigd. Ieder goedgekeurd karkassen krijgt een stempel met het EG nummer van de Boschma Slachtbedrijf Texel.

Voedselveiligheid vinden wij belangrijk. Hygiëne is essentieel voor een veilig product. Ieder kwartaal worden verschillende karkassen daarom bemonsterd. Dit wordt voor runder-, lammer- en varkens karkassen gedaan. De verschillende microbiologische controles worden door een RvA geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. Bij afwijkingen worden de producten direct geblokkeerd en onderzoeken we de oorzaak waarna gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

Het is belangrijk dat ieder karkas goed is afgekoeld voordat deze wordt vervoerd naar de klant. Wij controleren altijd zelf de karkastemperatuur.
Naast deze controles checken wij dagelijks of de koeling goed functioneert. Iedere koelcel is 24/7 digitaal te volgen. Iedere vijf minuten wordt de temperatuur digitaal vastgelegd zodat monitoring mogelijk is. Bij afwijkende temperaturen wordt direct een digitale melding gedaan zodat wij direct maatregelen kunnen treffen. Op deze manier zijn wij er zeker van dat de vleeskwaliteit niet in het geding komt. Zelf doen we ook altijd een extra check. Dit doen we door de karkastemperatuur te meten.

Slachtbedrijf Texel

Traceerbaarheid door het gehele slacht- en verwerkingsproces

‘Track and Trace’; Ieder dier wat binnen komt bij Boschma slachtbedrijf Texel is door het gehele proces binnen het bedrijf te volgen met de meest moderne technieken. De schapen, varkens en koeien worden voor binnenkomst gecontroleerd in de I&R databank van het LNV. Bij goedkeuring worden deze gegevens direct klaargezet in het automatische traceersysteem. Deze gegevens worden door het gehele proces binnen het slachtbedrijf gebruikt. Bij weging van het karkas wordt dit gelabeld met het levensnummer en het UBN nummer van het betreffende bedrijf. Door dit geautomatiseerde systeem waarborgen wij dat ieder technisch deel de deur uit gaat met een duidelijke traceerbaarheid.

Meten is weten

Het is belangrijk om met degelijk materiaal te werken. De verschillende lieren die gebruikt worden tijdens het slachtproces krijgen heel wat te verduren op een dag. Wij zorgen ervoor dat deze regelmatig worden gekeurd. Ook onze kettingen en haken worden hierin meegenomen. En wat dacht je van de weegschalen die worden gebruikt tijdens het slachtproces en tijdens de verdere verwerking? Meten is weten en dit doen wij dan ook regelmatig om de kwaliteit te borgen maar tevens om de veiligheid van onze medewerkers te kunnen garanderen.